divendres, 30 de novembre de 2018

COM FER UN STORYBOARD

EL MEU GUIÓ DE CINEMA


                GUIÓ
EScENA.1: un dia en Pere anava a  l’escola. Quan va arriba a la classe  li començaven  a dir-li   paraulotes , perquè era baixet , i perquè , tenia ulleres.
MANU
Pere, tens dues ampolles a la cara...quin horror!
PERE
Calla

EScENA . 2: El Pere quan va anava al pati li van  agafar les ulleres . I l’iva dirna a la
 Profe, que es tava al pati .
                        MANU .  Li va
agafar les ullere.
PERE (i li va dir
A la profe)
PROFE .   
Qui Ha sigut?